Organizator:

Partnerzy:

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu dokonywane są przez internautów wysyłających informacje wraz z uzasadnieniem zgłoszenia na adres kontakt@pgaawards.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Uwagi ogólne

 

Plebiscyt jest otwarty dla osób w każdym przedziale wiekowym, kobiet i mężczyzn, amatorów i zawodowców czynnie uczestniczących w polskim środowisku golfowym w kraju i poza granicami. Zgłoszenie musi odpowiadać opisowi poszczególnej kategorii. To samo zgłoszenia może być w kilku kategoriach jeśli odpowiada jej opisowi.

 

W celu uwzględnienia wszystkich przedziałów wiekowych zostały wprowadzone następujące kategorie zgodnie z tymi prowadzonymi przez Polski Związek Golfa: juniorzy, mid-amatorzy, seniorzy (kobiety i mężczyźni).

 

Zgłaszane osoby muszą cieszyć się nienaganną opinią w środowisku oraz przestrzegać zasad i etykiety golfowej. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie. Organizator w miarę możliwości będzie weryfikował zgłoszenia i kwalifikował lub odrzucał zgłoszone kandydatury.

 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą internetową, w każdym terminie roku kalendarzowego lecz pod uwagę będą brane osiągnięcia w całym bieżącym sezonie golfowym.

 

Aktualne kategorie plebiscytu PGA - Polish Golf Awards 2020   >

 

ZGŁOSZEŃ MOŻNA DOKONYWAĆ W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:

 

JUNIORZY

 

Debiut Roku / Rookie of the Year

W tej kategorii mogą znaleźć się zarówno początkujący golfiści, mający udany start w turniejach klubowych, ogólnopolskich, światowych jak i doświadczeni golfiści z ustalonym HCP, debiutujący na polskiej i międzynarodowej scenie golfowej.

 

Junior Golfista Roku / Best Junior Golfer

Wyniki w turniejach klubowych, ogólnopolskich, międzynarodowych są brane pod uwagę, lecz najistotniejszą cechą jaką powinien charakteryzować się kandydat to: nienaganna postawa, koleżeńskość, przestrzeganie etykiety golfowej, uczynność, uczciwość, uznanie oraz zaufanie w środowisku golfowym.

 

Juniorka Golfistka Roku / Best Girl Golfer

Ta sama charakterystyka jak w kategorii Golfista Roku.

 

MID - AMATORZY

 

Debiut Roku / Rookie of the Year

W tej kategorii mogą znaleźć się zarówno początkujący golfiści, mający udany start w turniejach klubowych, ogólnopolskich, światowych jak i doświadczeni golfiści z ustalonym HCP, debiutujący na polskiej i międzynarodowej scenie golfowej.

 

Golfista Roku / Best Golfer

Wyniki w turniejach klubowych, ogólnopolskich, międzynarodowych są brane pod uwagę, lecz najistotniejszą cechą jaką powinien charakteryzować się kandydat to: nienaganna postawa, koleżeńskość, przestrzeganie etykiety golfowej, uczynność, uczciwość, uznanie oraz zaufanie w środowisku golfowym.

 

Golfistka Roku / Best Lady Golfer

Ta sama charakterystyka jak w kategorii Golfista Roku.

 

SENIORZY

 

Debiut Roku / Rookie of the Year

W tej kategorii mogą znaleźć się zarówno początkujący golfiści, mający udany start w turniejach klubowych, ogólnopolskich, światowych jak i doświadczeni golfiści z ustalonym HCP, debiutujący na polskiej i międzynarodowej scenie golfowej.

 

Senior Golfista Roku / Best Senior Golfer

Wyniki w turniejach klubowych, ogólnopolskich, międzynarodowych są brane pod uwagę, lecz najistotniejszą cechą jaką powinien charakteryzować się kandydat to: nienaganna postawa, koleżeńskość, przestrzeganie etykiety golfowej, uczynność, uczciwość, uznanie oraz zaufanie w środowisku golfowym.

 

Seniorka Golfistka Roku / Best Lady Senior Golfer

Ta sama charakterystyka jak w kategorii Golfista Roku.

 

POZOSTAŁE KATEGORIE

 

Trener Roku / Coach of the Year

Instruktorzy, licencjonowani trenerzy, nauczyciele powinni być wyróżnieni w tej kategorii. Nominowani powinni zachęcić swoich studentów aby głosowali na nich, wyróżniając swoich nauczycieli za wkład w rozwój ich poziomu wyszkolenia.

 

Kapitan Roku / Captain of the Year

Kapitan klubu golfowego lub drużyny golfowej który w znaczący sposób wyróżnił się w sezonie golfowym.

 

Innowatorzy golfowi

W tej kategorii mogą być zgłoszone osoby który w oczach zgłaszających w nietuzinkowy sposób podchodzą do rozwoju polskiego golfa tworzą unikalne wydarzenia, budując nowe miejsca do uprawiania golfa. Wybór i pomysłowość zgłoszeń pozostawiamy państwu.

 

Osoba wpływowa w golfie / Most powerful

W tej kategorii powinni być wyróżnieni właściciele pól golfowych, osoby mające nietuzinkowy wpływ na rozwój polskiego golfa, odznaczający się długoletnim stażem w środowisku.

 

Impreza Golfowa Roku / Event of the Year

Impreza, turniej golfowy mający unikalną oprawę, wydarzenia, które zapadły w pamięci uczestników powinny być nominowane.

 

Najlepsze pole golfowe / Best golf course

Wszystkie 18-dołkowe pola golfowe w Polsce są automatycznie zgłoszone w tej kategorii.

 

Kierownictwo powinno zachęcić członków, klubowiczów, osoby grające na polu do wypełnienia ankiety oceniającej „OCEŃ NAS”. Ankieta do wypełnienia znajduje się tutaj. Ankiety po wypełnieniu, w postaci anonimowej, będą przesyłane do zainteresowanych pól golfowych dając im wskazówki o swojej działalności. Zainteresowane pola golfowe mogą wydrukować we własnym zakresie plakat oraz informacje dostępne na stronie plebiscytu, w celu umieszczenia w recepcji pod tytułem OCEŃ NAS, w języku polskim i angielskim. Ankiety mogą stanowić dodatkową informację do utworzenia krótkiej listy nominowanych.

 

Poprawa Roku / Most Improved Golf Facility of the Year

Pod uwagę w tej kategorii będą brane następujące elementy:

  1. podniesienie jakości pola wprowadzając zmiany zieleni, bunkrów, dróg etc.
  2. wzrost liczby członków klubu
  3. wzrost ilości płatnych rund
  4. wzrost przychodów z działalności w stosunku do roku poprzedniego

Nominacje w kategorii powinny być opisane i udokumentowane jakie poprawy i ulepszenia uwzględniając powyższe punkty zostały wprowadzone w minionym sezonie golfowym.

 

Najlepsze pole golfowe 9-dołkowe / Best 9-hole golf course

Wszystkie 9-dołkowe pola golfowe w Polsce są automatycznie zgłoszone w tej kategorii. Kierownictwo powinno zachęcić członków, klubowiczów, osoby grające na polu do wypełnienia ankiety oceniającej. Ankieta do wypełnienia znajduje się tutaj. Ankiety po wypełnieniu, w postaci anonimowej, będą przesyłane do zainteresowanych pól golfowych dając im wskazówki w swojej działalności. Zainteresowane pola golfowe mogą wydrukować we własnym zakresie plakat oraz informacje dostępne na stronie plebiscytu, w celu umieszczenia w recepcji pod tytułem OCEŃ NAS, w języku polskim i angielskim.

 

Najlepsze miejsce treningowe / Best trening facilities

Wszystkie miejsca treningowe nie mieszczące się w wyżej wymienionych kategoriach mogą być zgłoszone. Dla przykładu: Strzelnica Golfowa (Driving Range), pole trzy dołkowe, Symulator golfowy etc.

 

Dom Klubowy Roku / Best club house

Wyłącznie zbudowane od podstaw na fundamentach struktury powinny być brane pod uwagę. Tymczasowe namioty i zabudowania nie mogą być zgłaszane w tej kategorii. Zgłaszający powinien wypełnić ankietę i załączyć zdjęcia lub link do zdjęć.

 

Restauracja Golfowa Roku / Best golf restaurant

Zarówno przed rundą, w jej trakcie jak i po zakończeniu gry istotny jest posiłek stanowiący integralną część usługi pola golfowego. Nawet najlepsze pole golfowe nie zachęcające golfistów do zjedzenia choćby skromnego posiłku lub wypicia napoju odświeżającego traci nie tylko możliwość dodatkowych wpływów, lecz również nie tworzy atmosfery klubowej. Restauracja może być wyróżnikiem w okolicy zachęcającym do odwiedzenia pola, a w konsekwencji do podjęcia nauki gry w golfa.

 

Wyróżnienia

W tej kategorii powinny znaleźć się osoby, obiekty golfowe, media, instytucje nie mieszczące się w wyżej wymienionych i opisanych kategoriach.

 

Organizator:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

2021 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.