Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie Polishgolf.pl oraz otrzymywaniem newslettera przyślij nam swoje zgłoszenie, podając adres mailowy adres mailowy, aby otrzymywać newsletter, imię i nazwisko, aktualny handicap oraz zdjęcie, aby móc znaleźć się w rankingu HCP.

Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane tylko i wyłącznie w celu działań związanych z programem polishgolf.pl.