Polskie Nagrody Golfowe.
Wyróżnienie liderów w Polskim golfie. PGA - Polish Golf Awards, znak słowno-graficzny, zgłoszony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,
od 1998 roku prezentuje i nagradza znaczące osoby i obiekty na Polskiej scenie golfowej.
Jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie w Polsce, mające najwyższą rangę w środowisku, 
stanowiące unikalne narzędzie marketingowe. Od 2015 roku poprzez całoroczny program.

Organizator:

Partnerzy:

O nas

Agencja marketingu sportowego ABK Sport www.abksport.pl istnieje w Polsce od 1991 roku jako ABK. Działalność rozpoczęliśmy od organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych.

 

Pierwsza impreza golfowa zorganizowana przez ABK to mecz Polska - World Team na polu golfowym First Warsaw Golf & Country Club w 1993 roku. Od tego czasu zrealizowaliśmy kilkaset imprez golfowych dla naszych klientów oraz w programie Polish Golf, w tym President’s Cup, Turniej Marszałkowski, Pilsner Urquell Open Championship, Arval Golf Rally, Polska - Litwa, Skandynawia, Japonia, Europa, World Team i inne. Szczegółowe informacje znajdują się na portalu www.polishgolf.pl.

 

W ramach programu Polish Golf, jako jedno z najważniejszych wydarzeń, organizujemy Zakończenie Sezonu Golfowego, połączone z wręczeniem nagród Polish Golf Awards (PGA), jedynym w Polsce plebiscycie. Od 2015 roku Polish Golf Awards istnieje jako niezależny program, mający na celu nagrodzenie osób, instytucji, pól i ośrodków golfowych, które wyróżniają się na Polskiej scenie golfowej. Nominacja i zwycięstwo w plebiscycie daje unikalne możliwości promocji i marketingu, zarówno dyscypliny jak i poszczególnych obiektów golfowych oraz usług.

 

Miesięcznie stronę odwiedza nawet ponad 2 tys. unikalnych użytkowników,  w trakcie blisko 20 tys. odsłon. Głosowanie również cieszy się ogromną popularnością - w miesiącu użytkownicy oddają nawet do 12 000 głosów, a dzienna liczba osób głosujących dochodzi do 1 000.

 

 

Media o plebiscycie:

Polish Golf Hall of Fame / Galeria Sław Polskiego Golfa

Pierwszy polski portal golfowy polishgolf.pl, pgaawards.pl tworzy Polish Golf Hall of Fame który ma służyć propagowaniu i promocji golfa poprzez wciągające opowiadanie historii i wystawy przedstawiające artefakty, dzieła sztuki, audio, wideo i fotografię istotne dla historii polskiego golfa i jego członków. Misją Polish Golf Hall of Fame jest zachowanie i uhonorowanie historii gry w golfa oraz spuścizny tych, którzy sprawili, że rozwija się ona w Polsce.

 

 

Minęło 25 lecie polskiego golfa, to dobry czas na podsumowania oraz nowe pomysły na jego promocję. Pierwszy polski portal polishgolf.pl oraz jedyna w Polsce nagroda PGA – Polish Golf Awards wyróżniły i nagrodziły wiodące postacie które przyczyniły się do rozwoju tej ciekawej i popularnej na świecie dyscypliny sportu.

 

Powstaje coraz więcej pól golfowych, Mateusz Gradecki oraz Adrian Meronk z sukcesem grają na European Tour, zainteresowanie golfem rośnie, wiec wzorem światowych organizacji postanowiliśmy utworzyć Polish Golf Hall of Fame (Galerię Sław Polskiego Golfa) aby zapoczątkować znakomitą światową tradycję w Polsce.

 

Komisję selekcyjną będą stanowiły autorytety i jurorzy PGA – Polish Golf Awards, natomiast zgłoszenia może dokonać każdy, jeżeli uzasadnienie będzie zgodne z opisem kategorii.

 

Czytaj więcej   >

Promocja

W trakcie głosowania dostępne są pakiety promocyjne dla nominantów z szerokiej listy oraz z krótkiej listy.

 

Nominacja (szeroka lista)

Szeroka lista nominacji (zgłoszenia przez internautów do akceptacji przez Organizatora) to wyróżnienie dające możliwość promowania swoich produktów i usług, uzyskując przewagę nad konkurencją. Nominowanych na szerokiej liście w plebiscycie zachęcamy do upowszechniania nominacji, stymulując tym samym proces głosowania pośród członków klubu, zwolenników, klientów i potencjalnych klientów, przez cały okres głosowania. To również droga do znalezienia się na krótkiej liście nominacji.

Koszt: 500,00 zł netto. Szczegóły   >

 

Nominacja (krótka lista)

Tylko sześć nominacji może znaleźć się na krótkiej liście. Pośród nich jest wybierany zwycięzca. Krótka lista nominacji (wynik głosowania internautów)  to DUŻE wyróżnienie. Nominowanych na krótkiej liście w plebiscycie zachęcamy do wykorzystania wyróżnienia w celu swojej promocji. Termin - 12 miesięcy od ogłoszenia wyników.

Koszt: 1 500,00 zł netto. Szczegóły   >

 

Zwycięzcy edycji

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach , na uroczystości wręczenia nagród, otrzymują bezpłatnie pamiątkowe dyplomy. Mogą oni dodatkowo mogą zamówić materiały promocyjne i marketingowe

Szczegóły   >

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu dokonywane są przez internautów wysyłających informacje na adres kontakt@pgaawards.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

 

Uwagi ogólne

 

Plebiscyt jest otwarty dla osób w każdym przedziale wiekowym, kobiet i mężczyzn, amatorów i zawodowców czynnie uczestniczących w polskim środowisku golfowym w kraju i poza granicami. Zgłoszenie musi odpowiadać opisowi poszczególnej kategorii. To samo zgłoszenia może być w kilku kategoriach jeśli odpowiada jej opisowi.

 

W celu uwzględnienia wszystkich przedziałów wiekowych zostały wprowadzone następujące kategorie zgodnie z tymi prowadzonymi przez Polski Związek Golfa: juniorzy, mid-amatorzy, seniorzy (kobiety i mężczyźni).

 

Zgłaszane osoby muszą cieszyć się nienaganną opinią w środowisku oraz przestrzegać zasad i etykiety golfowej. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie. Organizator w miarę możliwości będzie weryfikował zgłoszenia i kwalifikował lub odrzucał zgłoszone kandydatury.

 

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą internetową, w każdym terminie roku kalendarzowego lecz pod uwagę będą brane osiągnięcia w całym bieżącym sezonie golfowym.

 

Więcej szczegółów, w tym opis kategorii oraz nominacje z zakładce ZGŁOSZENIA   >

 

Najlepsze pole golfowe / Best golf course   >

Wszystkie 18-dołkowe pola golfowe w Polsce są automatycznie zgłoszone w tej kategorii. Kierownictwo powinno zachęcić członków, klubowiczów, osoby grające na polu do wypełnienia ankiety oceniającej. Ankieta do wypełnienia znajduje się na naszej stronie internetowej.

 

 

Wypełnij ankietę   >

 

Dla klubów: pobierz plik "Oceń nas" do druku  

 

Ankiety po wypełnieniu, w postaci anonimowej, będą przesyłane do zainteresowanych pól golfowych dając im wskazówki w swojej działalności. Zainteresowane pola golfowe mogą wydrukować we własnym zakresie plakat oraz informacje dostępne na stronie plebiscytu, w celu umieszczenia w recepcji pod tytułem OCEŃ NAS, w języku polskim i angielskim.

 

Ankiety będą stanowiły podstawę do utworzenia krótkiej listy nominowanych.

Głosowanie

Głosowanie na nominowane kandydatury odbywa się w dwóch etapach. Terminy głosowania mogą ulegać zmianie w zależności od prowadzonych działań w danym terminie. Głosować można raz dziennie w każdej kategorii.

 

Głosowanie na zgłoszenia odbywa sie drogą internetową, raz dziennie. Zgłoszenia z największą procentowo liczbą głosów tworzą krótką (4 - 6) listę nominowanych. Głosowanie na nominacje odbywa się od momentu zgłoszenia do 30 grudnia. 1go stycznia lub w pierwszym dniu roboczym stycznia, na stronie internetowej plebiscytu zostanie ogłoszona krótka lista nominowanych.

 

Przejdź do głosowania   >

 

Aktualne wyniki   >

 

Poprzez udział w głosowaniu Polish Golf Awards wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach programu Polishgolf.pl. Tym samym wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie na konto poczty elektronicznej informacji związanych z programem Polishgolf.pl, Polish Golf Awards oraz pozostałych działań realizowanych przez agencję Grupa ABK. W przypadku braku zgody prosimy o nie branie udziału w głosowaniu.

Zwycięzcy

Polish Golf Awards organizowany jest od 2007 roku. Od początku trwania plebiscytu w poszczególnych latach zwyciężali zarówno golfiści indywidualnie, jak też firmy, instytucje i pola golfowe w danych kategoriach.

 

Aktualna lista zwycięzców znajduje się w zakładce ARCHIWUM. Lista zwycięzców w poszczególnych latach znajduje się na stronie www.polishgolf.pl.

 

Galeria

Poniżej zamieszczamy wybrane zdjęcia z Zakończenia Sezonu oraz ceremonii Polish Golf Awards 2015. Pełna galeria oraz zdjęcia z edycji w pozostałych latach znajdują się na naszym profilu na Facebooku.

Regulamin

Cel Plebiscytu

 

Plebiscyt PGA - Polish Golf Awards ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie działalności w polskim środowisku golfowym jak również podsumowanie wydarzeń w mijającym roku kalendarzowym. Plebiscyt trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

 

Uczestnicy

 

Plebiscyt jest przeznaczony dla wszystkich osób i firm zainteresowanych polskim środowiskiem golfowym. Zgłoszenia można dokonać wysyłając informacje na adres kontakt@pgaawards.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenia do plebiscytu są bezpłatne. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótkie uzasadnienie objaśniające dlaczego powinno się znaleźć w zgłoszonej kategorii.

 

Głosowanie

 

Głosowanie na zgłoszenia odbywa się drogą internetową, raz dziennie z tego samego adresu mailowego. Zgłoszenia z największą procentowo liczbą głosów tworzą krótką (4 - 6) listę nominowanych. Głosowanie na nominacje odbywa się od momentu zgłoszenia do 31 grudnia. 1go stycznia lub w pierwszym dniu roboczym stycznia, na stronie internetowej plebiscytu zostanie ogłoszona krótka lista nominowanych. Terminy głosowania mogą ulegać zmianie w zależności od trwającej edycji.

 

Jury

 

Jurorzy, zaproszeni przez Organizatora, oceniają nominowanych na krótkiej liście. Zdobywcy największej liczby głosów zostają zwycięzcami w kategorii. W kategorii może być dwóch lub więcej równorzędnych zwycięzców, jeśli liczba głosów na nich oddanych jest identyczna. Decyzja jurorów jest ostateczna.

 

Ogłoszenie wyników

 

Wyniki są podawane do wiadomości publicznej na uroczystym wręczeniu nagród, a po uroczystości publikowane na stronie internetowej plebiscytu. Udział w uroczystości wyłącznie za zaproszeniem. Nieusprawiedliwiona nieobecność na uroczystości może spowodować przekazanie nagrody osobie następnej w kolejności obecnej na uroczystości. Nominowani we własnym zakresie są odpowiedzialni za wyznaczenie osoby odbierającej nagrodę i powiadomienie o tym Organizatora. Termin i miejsce uroczystego wręczenia nagród jest podawane nominowanym nie później niż 7 dni przed imprezą. Wstęp na imprezę, wraz z osobą towarzyszącą jest nieodpłatny.

 

Zmiany w regulaminie

 

Organizator ma prawo wprowadzenia zmian do regulaminu w miarę zaistniałych okoliczności lub potrzeb plebiscytu.

Jury

Organizator ma wyłączne prawo zapraszania do udziału w pracach Jury osób, które jego zdaniem zapewnią najwyższy standard plebiscytu.

 

Jurorzy głosują na krótką listę nominowanych przedstawioną przez Organizatora. Głosowanie odbywa się drogą internetową, poprzez wypełnienie kwestionariusza. Punktacja w skali 1 - 6, gdzie liczba 6 jest oceną najwyższą. Suma punktów w skali procentowej oddana na nominowanych wyznacza zwycięzcę w kategorii.

 

Jurorzy również stanowią ciało doradcze plebiscytu (PGA) Polish Golf Awards, sugerując usprawnienia, zmiany i ulepszenia, które Organizator może wprowadzić w trakcie trwania bieżącej edycji plebiscytu lub po jego zakończeniu. Jurorzy nie mogą głosować na nominacje dotyczące ich obiektów golfowych lub osób z nimi związanych.

 

Lista Jurorów po skompletowaniu zostanie podana do wiadomości publicznej. W każdej edycji plebiscytu lista i liczba Jurorów może ulec zmianie według uznania Organizatora.

 

Skład Jury:

 

                                        

Waldemar BacławskiMazury Golf David BaileyUSA Bogdan Bigus Barbara Bobińska William CareyUSA

 

                                       

Timothy CorcoranIrlandia  Mariusz Czerkawski   Zbigniew Foltagolfpl.com  Paul GąsiorPolish AmericanGolf Association Marzena GradeckaGradi Wrocław 

 

                                        

Artur GromadzkiModry Las Golf Andrzej Kaliński Amber Baltic Golf Janusz KazberukBiałystok Golf Krzysztof Klicki Ryszard Kozieras

 

                                       

Wacław Laszkiewicz Arkadiusz MajsterekA&A Golf Piotr Malesa Małgorzata MarchelakKamień Golf Andrzej Meronk

 

                                       

Martyna Mierzwa Piotr Misiewicz Elżbieta Panas Wojciech Pasynkiewicz Andrzej Person

 

                                       

Wojciech Pijanowski Sławomir PińskiBinowo Golf Grzegorz Połaniecki Michał Poniż Stephane Rauber

 

                                       

Arkadiusz Rutkowski Wiliam SiwekPostołowo Golf Jacek Socha Marek Sokołowski Włodzimierz Soporek

 

                                       

Marek Sowa Andrzej Strzelecki Tomasz Tomaszewski Anna Zabłocka-Wiercińska Marek Tymiński

         

Mark TysperSzwecja Zbigniew ZielińskiTop Golf

Pakiet marketingowy

Zwycięzcy edycji

 

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach mogą nieodpłatnie używać Znaczka Nominacyjnego ©. Pobierz Znaczek Nominacyjny  >

 

Dodatkowo za opłatą mogą oni zamówić następujące materiały promocyjne i marketingowe:

 

 • Dyplom w obwolucie PGA - Polish Golf Awards : 490,00 zł. netto
 • Statuetka : 985,00 zł. netto
 • Ozdobna ścienna tablica : 1860,00 zł. netto

 

Zwycięstwo w plebiscycie Polish Golf Awards ™ jest osiągnięciem najwyższej klasy i prezentuje unikalną możliwość promowania Twoich produktów i usług z przewagą nad konkurencją.

 

Ozdobna Tablica Zwycięzcy Polish Golf Awards ™ jest idealna do umieszczenia na zewnątrz pomieszczeń, w recepcjach, domach klubowych lub gdziekolwiek uważasz, aby szeroka publiczność mogła zauważyć, że zostałeś wybrany najlepszym z najlepszych w ramach Polish Golf Awards.

 

Zwycięzcy otrzymują Ozdobną Tablicę w zależności od zapotrzebowania - z pleksi, aluminium lub mosiężną, zabezpieczoną przed wpływami atmosferycznymi, niezawodną i bardzo wytrzymałą.

 

Wymiary: A3 lub A4, głęb. 0,8 lub 1,6 cm.

 

Opcje:

 1. Jasna z pleksi.
 2. Aluminiowa z nadrukiem lub frezowana.
 3. Mosiężna z nadrukiem lub frezowana.

 

Aby zamówić statuetkę i/lub tablicę, skontaktuj się z nami   >

tel. +48 536 711 898

 

Zainteresowanych reklamą podczas uroczystego wręczenia nagród również zapraszamy do kontaktu.

 

Nominacja (krótka lista)

 

Tylko sześć nominacji może znaleźć się na krótkiej liście. Pośród nich jest wybierany zwycięzca. Krótka lista nominacji (wynik głosowania internautów)  to DUŻE wyróżnienie. Nominowanych na krótkiej liście w plebiscycie zachęcamy do wykorzystania wyróżnienia w celu swojej promocji. Termin - 12 miesięcy od ogłoszenia wyników.

 

Krótka Lista - Nominacyjny Pakiet Marketingowy aby promować twoją nominację, jest dostępny i zawiera następujące elementy:

 • Polish Golf Awards ™ Znaczek Nominacyjny © zestaw
 • Polish Golf Awards ™ Znaczek Nominacyjny © Umowa na korzystanie
 • Polish Golf Awards ™ Certyfikat Nominacyjny
 • Polish Golf Awards ™ Nominacja - strona internetowa

 

Koszt: 1 500,00 zł netto. Zamów teraz   >

 

CO OTRZYMUJESZ

 

Poniższe elementy są zawarte w Krótka Lista - Nominacyjnym Pakiecie Marketingowym. Wszystkie przedmioty są w formie cyfrowej i zostaną dostarczone na Twój adres pocztą elektroniczną.

 

1. Polish Golf Awards ™ Znaczek Nominacyjny © zestaw.

To jest Twój znak doskonałości Polish Golf Awards ™ gotowy do używania na wszystkich materiałach marketingowych.

Formaty: 4 x PNG w kolorze, czarne i białe w różnych wersjach i rozmiarach do użytku w Internecie, 1 x PDF do wykorzystania na materiałach drukowanych.

 

2. Polish Golf Awards Znaczek Nominacyjny © Umowa na korzystanie

Polish Golf Awards ™ Umowa © zapewni ci zezwolenia na używanie zgodnie z prawem wszystkich materiałów wymienionych w punkcie 1. Termin używania pakietu - od dnia  ogłoszenia nominacji przez 12 miesięcy.

 

3. Polish Golf Awards ™ Certyfikat Nominacyjny

Cyfrowa kopia Certyfikatu Nominacyjnego Polish Golf Awards ™ pozwala ci wydrukować certyfikat we własnym zakresie, aby umieścić w Internecie lub używać w innych materiałach marketingowych.

Format: PDF.

 

4. Polish Golf Awards ™ Nominacja Krótka Lista - strona internetowa

Strona internetowa jest ważnym elementem w marketingu Twojej nominacji i oferuje dedykowany url (np. pgaawards.pl/twoja-nominacja-nazwa-2015) na stronie internetowej, wokół której można zbudować swoją kampanię „Jesteśmy wśród najlepszych”. Opcjonalnie możesz podać dodatkowe informacje, w celu zapewnienia głosującym więcej informacji na temat Twoich produktów lub usług:

 • wstęp - do 150 słów
 • wideo - 1 x YouTube wideo
 • galeria zdjęć - do 10 zdjęć (format JPG)

 

Aby zamówić, skontaktuj się z nami   >

tel. +48 536 711 898

 

 

Kontakt Napisz do nas lub zadzwoń

ABK Sport agencja marketingu sportowego

ul. Bogusławskiego 19 lok. 95 (budynek 1), 01-923 Warszawa

telefon: +48 536 711 898, e-mail: kontakt@pgaawards.pl

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Grupa ABK z siedzibą w Warszawie (01-923) przy ul. Bogusławskiego 95. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie/zgłoszenie złożone za pomocą formularza kontaktowego. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych. Informujemy, iż zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Organizator:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Zapraszamy do śledzenia aktualnie realizowanych działań:

2021 ABK Grupa. Wszelkie prawa zastrzeżone.